เรียนต่ออังกฤษหลักสูตรแบบระยะยาว ระยะสั้น

การเลือกเรียนต่ออังกฤษกับสถาบันที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่ทันสมัย รวมถึงสถานที่ตั้งของแต่ละเซ็นเตอร์ที่อยู่ในเมือง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

เนื่องจากระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และระดับปริญญา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปีถึง16 ปี เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนในโรงเรียนรัฐบาล สำหรับนักเรียนไทยที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ นักเรียนจะมีสิทธิเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนของเอกชนเท่านั้น

เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจากทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ เปิดสอนหลักสูตรภาษาทั้งแบบระยะยาว ระยะสั้น และหลักสูตรเตรียมสอบ และที่สำคัญค่าเล่าเรียนราคาประหยัด มีที่พักให้เลือกทั้งแบบ Homestay, Apartment และหอพัก