น้ำมันมะพร้าวยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์

น้ำมันมะพร้าวยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์อีกมากมาย เช่น
1. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นน้ำมันที่ไม่ได้ผ่านขบวนการกรรมวิธี (RBD) ขบวนการกรรมวิธี RBD คือการใช้เคมี ฟอกสี ฟอกกลิ่น และที่สำคัญ ใช้ความร้อนสูง เข้าไปสกัดเพื่อให้ได้น้ำมันมออกมา เวลาทานเข้าไปจะเป็นภาระแก่ร่างกายในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกไป ในขณะที่น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เอื้อประโยชน์และ ไม่เป็นภาระแก่ร่างกาย
2. น้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันขนาดกลางถูกเผาผลาญทันทีที่ตับ ไม่ตกค้างเป็นไขมันที่ยากต่อการกำจัดเหมือนกรดไขมันสายยาว จึงช่วยให้ เอนไซม์การย่อยทำงานไม่หนัก
3. น้ำมันมะพร้าวช่วยกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้เกิดการเผาผลาญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เมตาบอลิคเอนไซม์ทำงานได้สมบูรณ์ ในขณะที่กรดไขมันสายยาวจะขัดขวางการทำงานของไทรอยด์ ไทรอยด์จะทำงานเซื่องซึมเชื่องช้าลง การเผาผลาญต่ำลงเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ
4. น้ำมันมะพร้าวเป็นแอนตี้เซพติคในตัวเอง ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา,ไวรัส,แบคทีเรีย,โปรโตซัว จึงช่วยให้เม็ดเลือดขาวทำงานไม่หนัก แบ่งเบาภาระลงไม่ต้องดึงเมตาโบลิคเอนไซม์มาใช้มากไป ทำให้ร่างกาย ส่งไปบำรุงหรือซ่อมแซมในส่วนต่างๆได้ดีขึ้น
5. เวลาทานน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในร่างกายไม่เป็นภาระต่อการย่อย ไม่ต้องใช้เอนไซม์จากตับอ่อนมาช่วยย่อย ซึ่งตับอ่อนเป็นกุญแจสำคัญมากมายในการผลิตเอนไซม์สำคัญต่างๆ เช่น เอนไซม์ไลเปส – ไว้ย่อยไขมัน, เอนไซม์โปรตีเอส – ไว้ย่อยโปรตีน, เอนไซม์อะไมเลส – ไว้ย่อยแป้ง น้ำตาล และผลิตอินซูลินควบคุมน้ำตาล อาหารที่ทานกันอยู่โดยส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่ทำให้ตับอ่อนเสื่อมโทรม มีสมรรถนะลดลง เกิดโรคต่าง ๆ เช่น เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจ โรคอาหารไม่ย่อย ลำไส้อักเสบ โรคมะเร็ง ฯลฯ
6. น้ำมันมะพร้าวทำหน้าที่คล้าย PROBIOTIC ช่วยให้แบ็คทีเรียชนิดดีในลำไส้ใหญ่ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น โดยปกติการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียชนิดดีจะทำการย่อย ไฟเบอร์ให้เปลี่ยนเป็นกรดไขมันขนาดเล็กและขนาดกลาง จากสภาวะนี้จะเอื้ออำนวยต่อการเจริญพันธุ์ของแบคทีเรียชนิดดีเป็นอย่างมาก คล้ายกับโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของแบคทีเรียชนิดดีกับนม (มีกรดไขมันขนาดสั้นและขนาดกลาง) จากที่แบคทีเรียชนิดดีเพิ่มจำนวนมหาศาล จะช่วยกำจัดและควบคุมแบคทีเรียร้ายให้ลดลง ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น ท้องไม่ผูก, ไม่เกิดลำไส้อักเสบ, มะเร็งในลำไส้, ควบคุมการตกขาวในสตรี, ขับถ่ายของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย จากการที่มีขบวนการการย่อยที่ดีทำให้เอนไซม์ทำงานไม่หนัก
7. ในเซลล์จะมีเตาพลังงานอยู่ภายในที่เรียกว่าไมโตคอนเดรีย มีหน้าที่ผลิต พลังงานให้แก่เซลล์และมีความสำคัญต่อการสันดาปอาหาร ถ้าหากร่างกาย เสื่อมโทรมไม่สามารถส่งสารอาหารได้ ไมโตคอนเดรียก็ไม่สามารถผลิตพลังงานป้อนแก่เซลล์ ทำให้อวัยวะในส่วนนั้น ๆมีปัญหา แต่น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ไม่ต้องใช้ไมโตคอนเดรีย สามารถให้พลังงานแก่เซลล์ในส่วนนั้น ๆได้ทันที ทำให้เซลล์นั้นกลับแข็งแรงขึ้นใหม่อีกครั้ง