ธุรกิจ E-Commerce ธุรกิจที่ปฏิวัติการค้าขายในโลกปัจจุบัน !!

E-Commerce คืออะไร ในบางคนอาจจะสงสัยทำไมต้อง E-Commerce และธุรกิจ
E-Commerce มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายในโลกปัจจุบันนี้ยังไง ในสมัยเก่า ก่อนที่ยุคจะมีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้า ซึ่งในยุคสมัยเก่าจะเป็นการซื้อ ขายกันปกติโดยเป็นการพบปะกันระหว่างเจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือให้เรียกการทำธุรกิจค้าขายนี้ว่า Face-To-Face โดยเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้หาสินค้าหรือผลิตสินค้าเพื่อมาจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งการที่จะขายสินค้าได้จำเป็นต้องลงมือขายด้วยตัวเจ้าของธุรกิจเองไม่ก็จ้างลูกจ้างหรือพนักงาน มาช่วยในการค้าขายสินค้าของเจ้าของธุรกิจ ดังนั้นแล้วจึงทำให้เกิดการเสียเวลา เสียพลังงานไปกับการที่จะต้องพบปะลูกค้าและอาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกินความจำเป็น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการค้าขายในตอนที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบากเป็นอย่างมาก และได้ก้าวมาสู่ยุคที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของทุก ๆ คนทำให้เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คนมองเห็นช่องทางที่จะทำการค้าบนโลกออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้เกิดธุรกิจที่เรียกกันว่า E-Commerce เกิดขึ้นซึ่งจะแปลความหมายได้คือ การทำธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวช่วยในการค้าขายหรือทำธุรกิจบนโลกออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต เจ้าของธุรกิจเมื่อเห็นช่องทางนี้แล้วทำไมถึงคิดว่าจะดีกว่าการทำธุรกิจ รูปแบบเก่า เพราะการ
ทำธุรกิจ E-Commerce นั้นช่วยลดการใช้จ่ายในส่วนของการทำเลที่ตั้ง การจัดหาสถานที่เพื่อทำการค้าขาย หรือโรงจัดเก็บสินค้า และลดจำนวนค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างหรือพนักงานมาช่วยทำการขายอีกด้วย ระบบ E-Commerce ยังทำงานอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งนิยมใช้งานกันทั่วโลก ทำให้ผู้คนที่มองเห็นสินค้าของเจ้าของธุรกิจจะไม่ได้มีแค่ในประเทศของตัวเจ้าของธุรกิจเอง แต่จะแพร่สินค้ากระจายไปถึงต่างประเทศอีกด้วยและร้านค้าบนโลกอินเทอร์เน็ตนี้ยังเปิดตลอด 24 ชั่วโมงทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้แทบตลอดเวลา

ดังนั้นเมื่อเจ้าของธุรกิจได้เล็งเห็นถึงจุดนี้แล้ว จึงตัดสินใจ ที่จะมาทำระบบ E-Commerce กันมากขึ้น เพราะระบบอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นและยังลดรายจ่ายที่มีอยู่เยอะลดลงได้อย่างมาก

การตลาดออนไลน์